kup

formularz

wygraj

Promocja trwa od 01.09.2021 do 03.11.2021 roku.

×

Formularz zgłoszeniowy

GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Organizator akcji promocyjnej gwarantuje iż dane osobowe Uczestników w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w Regulaminie.